Θεσμικό Πλαίσιο ΟΕΕ

Νόμος 1100/1980: Περί ιδρύσεως του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπως ισχύει σήμερα.

ΠΔ 326/1983: Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπως ισχύει σήμερα.

ΠΔ 351/1983: Συνέλευση Αντιπροσώπων Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπως ισχύει σήμερα.

ΠΔ 277/1986: Διαδικασία πειθαρχικών οργάνων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπως ισχύει σήμερα.

ΠΔ 699/1982: Είσπραξη-απόδοση εσόδων Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπως ισχύει σήμερα.

ΠΔ 1098/1981: Διαχείριση Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπως ισχύει σήμερα.

ΠΔ 225/1986: Λειτουργία Περιφερειακών Τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίουτης Ελλάδος, όπως ισχύει σήμερα.