Κεντρική Υπηρεσία

Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2132141800

Fax: 2132141874

e-mail: oee@oe-e.gr

τηλ.: 2132141810
e-mail: president@oe-e.gr

Προϊσταμένη: Αφροδίτη Παπαδέα
τηλ.: 2132141890
e-mail: apap@oe-e.gr

Βασιλείου Όλγα
Τηλ. 2132141881
Email: ovas@oe-e.gr

Ελένη Γκόγκου
τηλ.: 2132141801-802

e-mail: egog@oe-e.gr

Προϊσταμένη: Δήμητρα Μήττα
τηλ.: 2132141840-841
e-mail: dmit@oe-e.gr

τηλ.: 2132141844-845

Παναγιώτης Μπισμπίκος
τηλ.: 2132141854

e-mail: mpis@oe-e.r

Κώστας Σμυρνής
τηλ.: 2132141843

e-mail: smirnis@oe-e.gr

Νάντια Κτιστάκη
τηλ: 2132141847

e-mail: nktistaki@oe-e.gr

Πέτρος Σκούρας
τηλ.: 2132141830

e-mail: pskouras@oe-e.gr

Νίκος Σοφιανός
τηλ.: 2132141820
e-mail: nsof@oe-e.gr, oee@oe-e.gr

Βίκη Λιλυμπάκη
τηλ.: 2132141823

e-mail: vlil@oe-e.gr

Φραντζέσκα Κονομόδη
τηλ.: 2132141824

e-mail: fkonomodi@oe-e.gr

Δήμητρα Μητσάκη
τηλ.: 2132141825

e-mail: dmitsi@oe-e.gr

Προϊσταμένη: Βασιλική Μπουσούνη
τηλ.: 2132141870
e-mail: vbouss@oe-e.gr

Προϊστάμενος: Σπύρος Τσώτσης
τηλ: 2132141842
e-mail: stsot@oe-e.gr

Νάντια Μεϊδάνη

τηλ.: 2132141864-865

e-mail: nmeid@oe-e.gr

Έλλη Μαυρίδου

τηλ: 2132141866

e-mail: emav@oe-e.gr

e-mail: press@oe-e.gr

Ρίτα Πατρικίου
τηλ.:2132141888
e-mail: nomiki@oe-e.gr