Επιστολή 6ου Π.Τ. Ηπείρου

Επιστολή του 6ου Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου σε Υπουργούς της Κυβέρνησης με προτάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Επιστολή

Sheare