ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ “ΕΦΚΑ – Ανάλυση του νέου Ασφαλιστικού Συστήματος”

Το 6ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο στα Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα και Άρτα με θέμα:

«ΕΦΚΑ – Ανάλυση του νέου Ασφαλιστικού Συστήματος»

Εισηγητής Σεμιναρίου:

 • κ. Παλαιολόγος Λιάζος

Ώρες και χώρος διεξαγωγής:

 • ΙΩΑΝΝΙΝΑ: 11 Μαΐου 2018:
  15:30π.μ. – 20:30μ.μ. / ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΦΡΟΝΤΖΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
 • ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: 12 Μαΐου 2018:
  10:00π.μ. – 15:00μ.μ. / ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων)
 • ΑΡΤΑ: 13 Μαΐου 2018:
  10:00π.μ. – 15:00μ.μ. / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

Δικαίωμα Συμμετοχής:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση παρακολούθησης και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης) κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης παρακολούθησης.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής, χωρίς την υποχρέωση της οικονομικής τακτοποίησης και της ανανέωσης της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού έχουν επίσης τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι γενικώς. Όσοι ενδιαφερόμενοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στην Υπηρεσία του Π.Τ., κατά την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 10-05-2018, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης και Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά την υποβολή της αίτησης, για την παρακολούθηση του σεμιναρίου, βρισκόντουσαν σε κατάσταση μη απασχόλησης. Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 10-05-2018, η αίτησή του δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Πληροφορίες:

 • Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.
 • Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της αίτησης.
 • Αιτήσεις θα παραλαμβάνονται καθημερινά από το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου (ΣΤΟΑ ΣΑΡΚΑ,Ν. ΖΕΡΒΑ 28-30) ή μέσω email στο oee6pt@oe-e.gr
 • Έντυπο αίτησης διατίθεται από το Περιφερειακό Ηπείρου (ΣΤΟΑ ΣΑΡΚΑ,Ν. ΖΕΡΒΑ 28-30), αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. (www.oe-e.gr).
 • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2651070400.

 

Αίτηση

Sheare