ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΛΑΕΚ 1-49

Σας γνωρίζουμε ότι, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας – Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου σε συνεργασία με τον ΙΡΙΣ Οργανισμό Κατάρτισης Α.Ε. – Παράρτημα Ιωαννίνων, πρόκειται να διοργανώσουν επιδοτούμενα επιμορφωτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης μέσω του ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2018 για εργαζομένους, μελη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε μικρές επιχειρήσεις στα Ιωάννινα

Τα προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών και υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας.

Με την αποπληρωμή του προγράμματος, ο εργαζόμενος που θα παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα, θα λάβει ως αμοιβή το ποσό των 200,00 € καθαρά και βεβαίωση παρακολούθησης.

Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις μέλη του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος που:

 • Καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το τρέχον έτος.
 • Απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους.
 • ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 1. Γενικές Αρχές Λογιστικής – Μηχανογραφημένη Λογιστική* (40 ωρών)
 2. Επίκαιρα Θέματα Λογιστικής/Φορολογίας/Εργατικών–Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων* (40 ωρών)

*Αναλυτικές πληροφορίες για τη θεματολογία των προγραμμάτων σε συνημμένο αρχείο.

 • ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα προγράμματα κατάρτισης:

 • υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας
 • περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος
 • η διάρκειά τους είναι 40 ώρες
 • ο αριθμός διδακτικών ωρών δεν υπερβαίνει τις 4 ημερησίως (3 ώρες και 15’ πραγματικός χρόνος).

***Τα προγράμματα σχεδιάζεται να υλοποιηθούν σε απογευματινές ώρες Δευτέρας – Τετάρτης (ή/και Σάββατο), δύο φορές τη βδομάδα. 

 • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Στους συμμετέχοντες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγούνται Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Επιδότηση 200,00 € ανά εργαζόμενο – καταρτιζόμενο (5,00 € Χ 40 ώρες) με απευθείας κατάθεση του ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε προσωπικό Τραπεζικό λογαριασμό. 

 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 1. Συμπληρωμένη – υπογεγραμμένη τη συνημμένη αίτηση (συνημμένο 1)

(παρακαλείσθε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά και κατόπιν να εκτυπώσετε την αίτηση)

 1. Υ.Δ. καταρτιζομένου (συνημμένο 2)
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων (όπου θα εμφανίζεται ο ΙΒΑΝ)
 4. Φωτοτυπία ΑΦΜ ή Εκκαθαριστικό Σημείωμα
 5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
 6. Τίτλος Σπουδών (πχ πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή Απολυτήριο Λυκείου/Γυμνασίου) 

Η συμμετοχή των εργαζομένων στα προγράμματα ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ γίνεται χωρίς τη συμμετοχή της επιχείρησης και χωρίς κόστος για αυτές. Σε επόμενο χρόνο θα ζητηθεί μόνο Υ.Δ. εργοδότη στην οποία θα δηλώνει ότι απασχολεί 1-49 άτομα το έτος 2018, το υπόδειγμα της οποίας δεν έχει ανακοινώσει μέχρι σήμερα ο ΟΑΕΔ.

Για αιτήσεις – εγγραφές, παρακαλείσθε να συγκεντρώσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να τα υποβάλλετε μέχρι την Τετάρτη 5/12/2018 στο ΚΕΚ ΙΡΙΣ Ιωαννίνων, 21ης Φεβρουαρίου 11 (Τζαμί Καλούτσιανης), τηλέφωνα επικοινωνίας 2651607370, -71 , email: ioannina@iris.edu.gr (Υπεύθυνη κα. Βλαχιώτη Τάνια).

doc1. ΛΑΕΚ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – FINAL

doc2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 2018

doc3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜ. – Π.Τ. ΗΠΕΙΡΟΥ 2018

Sheare