Επιστημονική Εκδήλωση «Επίκαιρα θέματα Λογιστικής και Φορολογίας»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
6ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του και των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση στα Ιωάννινα στις 22 και 23 Απριλίου με θέμα:

«ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ»

Εισηγητές: Π. Βρουστούρης, Κ. Καραμάνης και Δ. Λεβεντάκης

Η εκδήλωση επικεντρώνεται στην παρουσίαση επιλεγμένων επίκαιρων θεμάτων Λογιστικής και Φορολογίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο φορολογικό χειρισμό λογιστικών θεμάτων, σύμφωνα με το διαμορφωμένο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων, δηλαδή τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) και τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ).

Η εκδήλωση έχει διαδραστικό χαρακτήρα, με συνοπτική παρουσίαση της θεματολογίας και περισσότερο χρόνο αφιερωμένο στη συζήτηση ερωτήσεων των συμμετεχόντων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017 (Δ. Λεβεντάκης και Κ. Καραμάνης)

Ώρες και χώρος διεξαγωγής: ΙΩΑΝΝΙΝΑ 22/04/2017, 11:30 π.μ. – 16:30 μ.μ. / Ξενοδοχείο Du Lac

 • Επιλεγμένα θέματα στην τήρηση λογιστικών αρχείων και τιμολόγηση
 • Φορολογικός χειρισμός παραστατικών που εκδίδονται σε επόμενη φορολογική περίοδο από αυτή που αφορούν (φορολογία εισοδήματος, έμμεσοι φόροι, ΦΠΑ)
 • Απαλλαγές και απλοποιήσεις άρθρου 30 ν. 4308/14
 • Φορολογικός χειρισμός παγίων και επιχορηγήσεων (χρόνος αναγνώρισης αποσβέσεων- εισοδήματος, πάγια σε ακίνητα τρίτων, λειτουργική -χρηματοδοτική μίσθωση, συμβάσεις προ 31.12.14, κλπ.)
 • Εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας – Έμμεσες τεχνικές
 • Εκπιπτόμενες – μη εκπιπτόμενες δαπάνες
 • Μεταφορά ζημιών – Εισόδημα στην αλλοδαπή
 • Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος – Έντυπα

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017 (Π. Βρουστούρης και Κ. Καραμάνης)

Ώρες και χώρος διεξαγωγής: ΙΩΑΝΝΙΝΑ 23/04/2017, 09:30 π.μ. – 14:30 μ.μ. / Ξενοδοχείο Du Lac

 • Λογιστική ενσώματων και άυλων παγίων
 • Χρηματοοικονομικά, αποθέματα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία
 • Υποχρεώσεις και προβλέψεις
 • Επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι
 • Θέματα εύλογων αξιών
 • Θέματα αναγνώρισης εσόδων, ξένο νόμισμα
 • Σφάλματα προηγούμενης περιόδου και στοιχεία καθαρής θέσης

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2651070400.

Sheare