Σεμινάρια

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ‘Το νέο νομικό καθεστώς των Ανωνύμων Εταιρειών από την 1 Ιανουαρίου 2019 και οι νέοι κανόνες δημοσιότητας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)’

Το 6ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών του

Διαβάστε Περισσότερα »

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: «ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ν.4469/17) ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒHΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ»

Το 6ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών

Διαβάστε Περισσότερα »

Ανακοίνωση Διεξαγωγής Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: “ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ”

Το 6ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών

Διαβάστε Περισσότερα »